mandela-580
Globewise is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO)
met de focus op educatie. Globewise stelt zich tot doel om wereldwijd
meer kinderen en jongeren toegang te geven tot onderwijs.
Wij streven er naar om jeugd die minder bevoorrecht is op adequate
wijze te steunen op het gebied van educatie, en hen daarmee te helpen,
persoonlijke ambities mogelijk te maken, hun welzijn te vergroten en
de maatschappij te versterken.
“EDUCATION IS THE
MOST POWERFUL WEAPON
WHICH YOU CAN USE
TO CHANGE THE WORLD”
Nelson Mandela