home banner

Globewise is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO)
met de focus op educatie. Globewise stelt zich tot doel om meer
kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot
onderwijs. Wij streven er naar om jeugd die minder bevoorrecht is op
adequate wijze te steunen op het gebied van educatie, en hen daarmee
te helpen, persoonlijke ambities mogelijk te maken, hun welzijn te
vergroten en de maatschappij te versterken.

“EDUCATION IS THE
MOST POWERFUL WEAPON
WHICH YOU CAN USE
TO CHANGE THE WORLD”
Nelson Mandela