top of page
IMG_3315.JPG

Filipijnen

Project
Empowerment in de sloppen:  
bruggen bouwen van opleiding naar werk

In het Smokey Mountain-gebied van Manilla zijn duizenden gezinnen direct of indirect afhankelijk van de afvalindustrie. De stichting Young Focus geeft deze kansarme kinderen en jongeren mogelijkheden om zich door middel van onderwijs en persoonlijke coaching intellectueel, emotioneel, psychisch en mentaal te ontwikkelen om daarmee te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Young Focus zorgt dat de kinderen uit de sloppenwijken naar school gaan, begeleidt ze met huiswerk en verzorgt speciaal onderwijs voor uitvallers en straatkinderen. Daarnaast worden de gezinnen van de Young Focus kinderen nauw betrokken door het geven van voorlichtingen. Doordat Young Focus al vanaf haar oprichting midden tussen haar doelgroep in Tondo Manilla zit, kent ze ook daadwerkelijk al haar kinderen en gezinnen.

Bijdrage van Globewise

Globewise verstrekt studiebeurzen waarmee het schoolgeld en alle bijbehorende kosten zoals boeken betaald kunnen worden. Naast de reguliere onderwijsprogramma’s ondersteunt Globewise het catch-up programma dat zich richt op straatkinderen en school drop-outs. Met extra begeleiding en ondersteuning kunnen ruim 1.0000 kinderen weer naar school. Young Focus heeft onlangs een Career Development Program gestart. Doel van dit programma is het gat tussen de opleiding en de arbeidsmarkt te verkleinen. Door  o.a. het geven van career workshops, job fairs, het onderwijzen van sollicitatie skills en het opbouwen van een netwerk van potentiële werkgevers. Als partner helpt RGF Nederland deze jongeren uit de sloppenwijken een baan te vinden waardoor hun toekomstperspectief aanzienlijk verbeterd. 

bottom of page