top of page
IMG_3315.JPG

Filipijnen

Schoolbeurzen en ‘Terug naar School’ programma’s voor straatkinderen.

In het Smokey Mountain-gebied van Manilla zijn duizenden gezinnen direct of indirect afhankelijk van de afvalindustrie. De stichting Young Focus geeft deze kansarme kinderen en jongeren mogelijkheden om zich door middel van onderwijs en persoonlijke coaching intellectueel, emotioneel, psychisch en mentaal te ontwikkelen om daarmee te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Young Focus zorgt dat de kinderen uit de sloppenwijken naar school gaan, begeleidt ze met huiswerk en verzorgt speciaal onderwijs voor uitvallers en straatkinderen. Daarnaast worden de gezinnen van de Young Focus kinderen nauw betrokken door het geven van voorlichtingen. Doordat Young Focus al vanaf haar oprichting midden tussen haar doelgroep in Tondo Manilla zit, kent ze ook daadwerkelijk al haar kinderen en gezinnen.

Bijdrage van Globewise

Globewise helpt deze kinderen door het verstrekken van studiebeurzen/scholarships programma’s om het schoolgeld en alle bijbehorende kosten zoals boeken te betalen. Naast de reguliere onderwijsprogramma’s ondersteunt Globewise het catch-up programma dat zich richt op straatkinderen en school drop-outs. Met extra begeleiding en ondersteuning wordt geprobeerd om deze kinderen weer naar school te laten gaan. Mede door de ondersteuning van Globewise kunnen op deze manier ruim 1000 kansarme kinderen toch naar school

bottom of page