top of page
shutterstock_592596158.jpg

Doneren

Globewise zoekt voortdurend nieuwe projecten om te ondersteunen die aan onze criteria voldoen. Daarnaast zijn wij ook erg geïnteresseerd in bedrijven en particulieren die ons graag willen ondersteunen om goed onderwijs voor nog meer kinderen mogelijk te maken. 

Aanvraag

voor donatie.

Globewise (onder)zoekt op continue basis nieuwe projecten die onze financiële steun kunnen gebruiken. De projecten worden volgens een zorgvuldig proces geselecteerd en beoordeeld. Om door Globewise gesteund te kunnen worden moeten de projecten minimaal voldoen aan de volgende criteria:   

  

 • Het project richt zich bij voorkeur op regulier onderwijs voor arme kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 6 tot 20 jaar.   

 • Het project richt zich op basis- en voortgezet onderwijs, vakonderwijs en/of de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.   

 • Het project is gelegen in Afrika of Azië.   

 • Het doel van het project is helder beschreven.   

 • Het project wordt geleid door een sterke lokale organisatie en sluit aan bij de behoeften van de lokale gemeenschap. 

 • De bijdrage van Globewise moet aantoonbaar besteed worden aan onderwijs.   

 • Het betreft een middelgroot project: de exploitatiekosten liggen tussen de EU 50.000 en EU 750.000 per jaar. 

 • De continuïteit van het project is gewaarborgd en het project is de opstartfase voorbij.  

 • Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel de directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag. 

   

Je kunt bij ons een aanvraag indienen als je alle onderstaande vragen met “ja” kunt beantwoorden. Als dit het geval is, vul dan ons aanvraagformulier in en voeg hier de meest recente jaarrekening aan toe. 

 • Is de organisatie waarvoor je steun vraagt werkzaam in een (stabiel) ontwikkelingsland in Afrika of Azië?

 • Zoek je steun voor een project dat gericht is op onderwijs?

 • Zijn de kinderen waar het project zich op richt in de leeftijd van 6 tot 20 jaar?

 • Is het project de opstartfase voorbij en heeft het een duurzaam karakter?

 • Beschikt het project over aantoonbaar sterke referenties? Onze voorkeur gaat uit naar projecten met een Nederlandse connectie of vertegenwoordiging of sterke referenties van andere betrouwbare (internationale) samenwerkingspartners. 

 • Liggen de exploitatiekosten van de totale organisatie waar dit project onder valt tussen 
  50.000 - 750.000 Euro per jaar?

 

Zijn de bovenstaande 6 vragen allemaal met 'ja' beantwoord? Stuur ons dan een verzoek voor een donatie inclusief onderbouwing. Voeg hieraan een beknopte beschrijving van het project en/of de organisatie toe en de meest recente jaarrekening. En stuur deze naar: info@globewise.org

 

Wij nemen je aanvraag in behandeling en je ontvangt binnen enkele weken een reactie.

Aanvraag

Zakelijk Globewise ondersteunen.

Hoe kunnen we de grootst mogelijke impact maken met onze donaties, voor de kinderen én voor onze donateurs? 

Wij zijn overtuigd van ‘effective giving’, waarbij het uitganspunt is dat alle euro’s zo effectief mogelijk worden besteed en dat we dit zo transparant mogelijk kunnen maken naar alle betrokkenen. Wij geven inzicht in hoe elke euro besteed is en wat het opgeleverd heeft voor de kinderen, voor de sponsoren en donateurs. 

 

Professionele samenwerking

Als je je verbindt aan Globewise als organisatie verbind je je aan een efficiënte en effectieve aanpak met professionele mensen die niet alleen optimaal persoonlijk betrokken zijn bij de projecten en de kinderen maar ook bij onze donateurs omdat ze erin geloven samen duurzame impact te kunnen sorteren. Hierbij worden jouw MVO doelen als sponsor/donateur als uitgangspunt genomen voor een sponsorplan op maat. 

 

Sponsorplan op maat

Aansluitend bij jouw wensen, zoeken of werven wij projecten die hier het beste bij passen. We bieden bedrijven de mogelijkheid om; te doneren (eenmalig of frequent), mee te denken over leuke bedrijfsacties die als doel hebben Globewise te steunen of we werken samen een voorstel uit voor een duurzame samenwerking waarin ‘business for education’ het overkoepelende thema is. 
 

We hebben drie programma’s:

1. Fan van Globewise 

2. Friend van Globewise 

3. Partner van Globewise

 

Fan van Globewise 

Als fan van Globewise bepaal je zelf hoeveel en wanneer je wilt doneren. Wij begrijpen dat met een veelheid aan goede doelen, bedrijven ook de mogelijkheid willen hebben om eenmalig of frequent te doneren. Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken is een druk op de doneerknop op onze website alles wat nodig is.

 

Friend van Globewise 

Als ‘friend’ van Globewise kun je zelfstandig en samen met ons activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor Globewise. Dit varieert van een sponsorloop tot andersoortige inzamelingsacties. Op onze website kunt u zich aanmelden als u geïnteresseerd bent om een inzamelingsactie voor Globewise te organiseren.

 

Partner van Globewise 

Als partner van Globewise ‘adopteer’ je een Globewise project en kun je hiermee invulling geven aan je eigen MVO-doelen en aan je je employer branding (aantrekkelijk werkgever). Veel organisaties vinden het interessant en passend zich juist in deze tijd te afficheren met een organisatie op het gebied van onderwijs. 

Partner van Globewise biedt uw organisatie de volgende mogelijkheden:

 • Het bezoeken van een Globewise project door medewerkers. Denk hierbij ook trainee programma, stagelopen, kennis delen etc.

 • Bedrijfsactiviteiten (sponsorloop, events, veilingen, Globewise lunch etc.) met als doel geld inzamelen voor Globewise. In de ontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten kan Globewise een ondersteunende rol spelen, denk aan het beschikbaar stellen van logo, social kanalen/posts, kennis, sprekers etc. 

 • Het organiseren van kennissessies met sprekers vanuit Globewise’s projecten/netwerk 

 • Deelname aan het jaarlijkse Globewise fundraising event waarvoor klanten en relaties uitgenodigd kunnen worden. Of een eventueel eigen fundraising event waar Globewise een rol in kan spelen al dan niet met ondersteuning van onze vrijwilligers en onze ambassadeur. 

Zakelijk doneren

Privé

Globewise ondersteunen.

Hoe kunnen we de grootst mogelijke impact sorteren met onze donaties, in eerste instantie voor de kinderen en ook voor onze donateurs? 

Wij zijn overtuigd van ‘effective giving’, waarbij het uitganspunt is dat alle euro’s zo effectief mogelijk worden besteed en dat we dit transparant aantoonbaar kunnen maken naar alle betrokkenen. Wij geven inzicht in hoe elke euro besteed is en wat het opgeleverd heeft voor de kinderen en voor de sponsoren en donateurs. 

 

Een periodieke schenking is aftrekbaar als er voor een vaste periode (5 jaar) gedoneerd wordt. Klik hier voor meer info.

 

Fan van Globewise 

Als fan van Globewise bepaal je zelf hoeveel en wanneer je wilt doneren. Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken is een druk op de doneerknop op onze website alles wat nodig is. 

Privé
bottom of page