top of page
IMG_2175.jpg

Projecten

Krijg hier een indruk van de educatieve projecten die we steunen. Met deze projecten helpt Globewise kinderen onderwijs te volgen zodat zij hun ambities en dromen kunnen realiseren.

Wie steunen we?

We kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Om zoveel mogelijk effectief onderwijsrendement te behalen (onder)zoeken we continu projecten die onze financiële hulp kunnen gebruiken. We maken hierin een zeer zorgvuldige selectie. Alle projecten die we steunen moeten minimaal voldoen aan de criteria die we hiervoor hebben opgesteld. 

Onderwijs

Globewise ondersteunt projecten die het volgen van het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs (zoals vakonderwijs) mogelijk maken en of de kwaliteitsverbetering van dit onderwijs. Het moet glashelder zijn dat het project ook werkelijk bijdraagt aan het onderwijs.

Kinderen en jongeren

We willen het onderwijs toegankelijk(er) maken voor gewone kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Goed onderwijs maakt een wezenlijk verschil voor de toekomst van deze kinderen en draagt bij aan een beter toekomstperspectief en dito kwaliteit van leven. En niet alleen voor hen, ook voor hun toekomstige kinderen. Futureproof dus.

Meetbare impact

Van de projecten die wij steunen weten wij precies waar het geld heen gaat en welke kinderen of jongeren er mee worden geholpen. Voordat wij besluiten een project te steunen bezoeken wij het project ter plekke om te zien hoe er gewerkt wordt. De financiën worden vooraf en gedurende de samenwerkingstijd bekeken zodat wij met de grootst mogelijke zekerheid weten dat de donatie, en de gelden in het algemeen, zeer goed besteed worden. 

De projecten die wij steunen hebben een minimale grootte om zo onze impact te kunnen vergroten. Het onderzoeken en bezoeken van de projecten kost tijd en op deze manier kunnen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren steunen. Er is echter ook een maximale projectgrootte omdat we onze uitgaven moeten kunnen verantwoorden en dus goed zicht willen hebben op alle geldstromen en de kosten efficiëntie. In het algemeen liggen de exploitatiekosten van een project tussen de 50.000 en 750.000 euro per jaar.

Globewise werkt vraaggestuurd. We luisteren goed waar de lokale educatieve organisatie behoefte aan heeft en we vinden het van groot belang dat het project aansluit bij de lokale context en gedragen wordt door de lokale gemeenschap. 

Voor de kinderen en jeugd die wij bereiken maken wij een wezenlijk verschil. We zetten in op projecten die hun effectiviteit al ruimschoots hebben bewezen en waarbij middelen aantoonbaar efficiënt worden gebruikt en de directe en indirecte kosten van het project laag zijn. We gaan meestal een samenwerking voor enkele jaren aan zodat het project verzekerd is van inkomsten en langere termijn doelen kan realiseren. Waar wenselijk werken we samen met andere organisaties om krachten te bundelen.

Middelgrote projecten

Lokale mensen

Effectief

P2210280.JPG

Filipijnen

PHOTO-2019-12-05-11-05-24.jpg

India

IMG_4814.jpg

Kenia

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_bcc2.jpg

Tanzania

shutterstock_102463487_edited.jpg

Afgeronde projecten

Afgeronde projecten.

Hieronder staan projecten weergegeven die Globewise heeft ondersteund en inmiddels zijn afgerond.  

Nepal

Training van docenten

In Nepal is het onderwijs van een laag niveau. Leerkrachten zijn doorgaans slecht opgeleid en kinderen van 3 jaar oud beginnen al met het stampen van lesstof. Het begrip van de lesstof ontbreekt en kinderen zijn vaak onzeker omdat ze taken moeten doen die niet passen bij hun ontwikkeling. Mede hierdoor is het voor kinderen niet plezierig naar school te gaan, is de uitval groot en is de leeropbrengst laag.

 

De lerarentraining wordt gegeven door de organisatie ECEC (Early Learning Education Centre). De docenten frissen hun kennis op en breiden hun kennis uit. Centraal thema is dat kinderen leren door dingen te kunnen doen, connecties te leggen en te ervaren. Leraren wordt geleerd hoe zij activiteiten kunnen ontwikkelen gebaseerd op de lessen die in het boek staan.  De trainers van ECEC hebben de laatste jaren intensief met deze leraren getraind, zijn bekend met hun situatie, kennen hun kracht en hun uitdagingen. Daarom kunnen zij een op maat gemaakt programma bieden. Door de training te herhalen wordt de continuïteit van deze manier van lesgeven bevorderd. Naast de trainingen zorgt ECEC er ook voor het dat ouders en de schoolleiding bij hun activiteiten betrokken raken om het draagvlak voor dit “speelse onderwijs” te vergroten.

 

Bijdrage van Globewise

Globewise steunde stichting Chimding om in 2018 een vervolgtraining voor leerkrachten te kunnen geven. De training was voor docenten van vier basisscholen in een moeilijk bereikbaar en achtergebleven gebied in bergachtig Nepal.

Oeganda

Schoolverbeteringsprogramma

Het doel van de samenwerking is het gezamenlijk verbeteren van onderwijs. Dit bereikt Knowledge for Children door middel van een drie stappen-programma: het verschaffen van boeken, en het trainen van de leraren en het leiderschap van de school. Deze stappen staan in het teken van een co-investment model waarbij met de scholen én de overige stakeholders in de gemeenschap van de school nauw wordt samengewerkt. Het co-investment model creëert eigenaarschap en verantwoordelijkheid op een gelijkwaardige en duurzame manier, zodat de school in de toekomst financieel onafhankelijk – en daarmee zelfredzaam – kan zijn. Het programma duurt in totaal drie jaar en elk jaar heeft zijn eigen activiteiten welke zijn gericht op het einddoel: het (financieel) zelfstandig maken van de school.

 

Bijdrage van Globewise

Voor de duur van 3 jaar (2017-2019) heeft Globewise het schoolverbeteringsprogramma gesteund. Waarbij twee scholen in ruraal gebied in Oeganda de kwaliteit van het onderwijs, op duurzame wijze hebben verbeterd. Het verbeteringsprogramma bestond uit drie onderdelen: lesboeken aanschaffen (i.p.v. 1 boek voor vijf kinderen naar 1 boek voor 2 kinderen), trainen van leraren (in het gebruiken van de boeken en het lesgeven op interactieve manier), leiderschapstraining voor het schoolmanagement gericht op het maken van een schoolplan en het werven van fondsen ten behoeve van de scholen. Bij het kwaliteitverbeteringsprogramma werden ook de ouders van de kinderen op de scholen betrokken. Bereik per jaar: 799 basisschoolleerlingen op de Nakateete Primary School en 505 basisschoolleerlingen op de Bisshop Ssenyonyo school. 

Oeganda.jpg

Kenia

Schoolverbeteringsprogramma

Het schoolverbeteringsprogramma dat Globewise in Oeganda steunde werd ook in Kenia uitgerold op twee basisscholen. Om de uitrol door de organiserende organisatie, Knowledge for Children, mogelijk te maken heeft Globewise hiervoor 2/3 van de kosten betaald. Dit was een samenwerking met Wilde Ganzen die 1/3 van het project financierde. Bij het project waren inhoudelijk meerdere hulpverleningsorganisaties betrokken en werd het effect van de ingezette kwaliteitsverbeteringen gemeten om zodoende te komen tot ‘best practices’.

Tanzania
Kwaliteitsverbetering van
8 openbare scholen

Op plattelandsgebied in Tanzania ondersteunt Globewise de lokale organisatie Kamitei die 8 lokale openbare scholen ondersteunt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In Tanzania is het naar school gaan niet hetzelfde als het volgen van goed onderwijs. Veel klassen zijn overvol en leraren zijn onvoldoende getraind in het geven van aansprekende en effectieve lessen. Vooral meisjes verlaten vroegtijdig hun schoolopleiding met alle nadelige effecten tot gevolg. De stichting Kamitei organiseert trainingen voor leraren en ondersteunt hen met het in praktijk brengen van nieuwe lesmethoden. Door de ontwikkeling van een eigen toetsmethode worden de resultaten van alle leerlingen gemeten en worden leraren getraind in het verbeteren van hun lessen. Daarnaast zorgt deze stichting dat veelbelovende leerlingen gedurende 8 jaar een beurs krijgen om naar Boarding School te gaan, de zogenaamde Eagle Scholarships. Deze groep kinderen wordt langdurig intensief begeleid door hen. Deze kinderen vervullen een voorbeeld functie en stimulans voor de woongemeenschap waar ze vandaan komen.

Bijdrage van Globewise

Globewise steunt de onderwijsprogramma's op de plattelandsscholen en draagt bij aan de beurzen die de Eagle Scholarship studenten ontvangen.

Tanzania
Boardingschool
v
oor ex-straatkinderen

Door de organisatie Watoto worden ex-straatkinderen (jongens) in een zogenoemde boardingschool opgevangen waarbij ze onderwijs en onderdak ontvangen. De leerlingen volgen ’s ochtends het intensieve basisschoolprogramma en ’s middags volgen zij praktijkonderwijs. De jongens kunnen vakken volgen als koken, dierverzorging, landbouw, monteur en houtbewerking. In de laatste jaren van de opleiding specialiseren zij zich in een vakgebied. Rond hun 18e verlaten zij de boardingschool. De school helpt hen met het zoeken van een baan en de opstart als zij zelfstandig gaan wonen. De jongens verlaten de school met een basisschoolcertificaat, een vakdiploma én een baan. 

Bijdrage van Globewise

Op deze school voor vakonderwijs ondersteunt Globewise intensieve basisonderwijs-programma’s die ook aan deze ex-straatkinderen wordt gegeven.

Zambia
Bouw van middelbare school

Op het afgelegen platteland van Zambia heeft ZAP-foundation een middelbare school gebouwd met lerarenhuizen en sanitaire voorzieningen. Globewise heeft hen hierbij ondersteund. Veel extra aandacht gaat uit naar het op school houden van meisjes. Er is een slaapvertrek voor hen gemaakt aangezien het voor meisjes niet altijd veilig is om de grote afstand (meestal lopend) tussen school en huis af te leggen hebben wij ook bijgedragen aan de bouw van een slaapvertrek waar de meisjes kunnen verblijven. Door de bouw van de middelbare school en alle bijbehorende voorzieningen krijgen uiteindelijk zo'n 1000 kinderen de mogelijkheid tot het volgen van middelbaar onderwijs.

Bijdrage van Globewise

Globewise heeft een bijdrage geleverd voor de bouw van deze school en de bijbehorende faciliteiten. 

Afgeronde projecten
bottom of page