top of page
IMG_4814.jpg

Kenia

Project
Meisjes naar school

In één van de armste regio’s van Kenia, Kwale County, hebben ouders soms geen geld voor school. Meisjes worden ook eerder dan de jongens van school gehaald om te helpen in het huishouden en om geld te verdienen. Hiermee gaat veel talent verloren. Bovendien hebben meisjes buiten de school (internaats)muren veel meer kans om ongewenst zwanger en uitgehuwelijkt te worden. Onderwijs is dus juist voor meisjes extra belangrijk. Als zij een opleiding afronden dan hebben zij de grootst mogelijke kans om later een onafhankelijk en zelfstandig leven te kunnen leiden, en hun talenten te kunnen benutten. Op drie middelbare scholen, boarding schools voor meisjes, worden door onze lokale partner-organisatie, de Verkaart foundation, 400 meisjes gesteund door alle schoolkosten op zich te nemen. Ook deze overheidsscholen zelf worden ondersteund. Zo worden, onder andere, extra leraren aangenomen en wordt bijvoorbeeld een scheikundelokaal gebouwd. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.  

Bijdrage van Globewise 

Globewise steunt 40 meisjes met een middelbare schoolbeurs op twee van deze scholen. Zij volgen een vierjarige opleiding op een zogenaamde boarding school en ronden dit af met een diploma. Met een diploma op zak maken zij kans op een toekomst waarin ze een onafhankelijk en zelfstandig leven kunnen leiden en hun talenten kunnen benutten. 

Project
Schoolbeurzen voor kinderen uit sloppenwijken

Kinderen uit de sloppenwijken zijn de meest achtergestelde kinderen met de minste kansen in de Keniaanse maatschappij. Hier helpt Globewise door hen schoolbeurzen aan te bieden. Maar zelfs na het volgen van een schoolopleiding is het met een werkeloosheidscijfer van 70% erg moeilijk om een baan te vinden. De lokale organisatie Good News Centre Kenya brengt de kinderen daarom met de life-skills lessen belangrijke vaardigheden bij die hen verder vormen. In deze lessen worden kinderen uitgedaagd na te denken wat voor hen, en de mensen om hen heen, belangrijk is in het leven en welke keuzes zij willen maken. De organisatie begeleidt het huiswerk maken en leren na school, omdat huiswerk doen in de sloppen moeilijk is door de kleine behuizing, de afleiding en het beroep dat de familie doet op het kind om mee te helpen met het huishouden/geld verdienen. De jeugd wordt ook geholpen bij het vinden van stageadressen en met het zoeken en vinden van een baan.

Bijdrage van Globewise

Globewise helpt de lokale organisatie met het financieren van schoolbeurzen en het begeleiden van de leerlingen door middel van life skills trainingen en huiswerkbegeleiding.

Project
Scholing en schoolmaaltijden voor kinderen van het platteland

In Thika in Kenia ondersteunt Globewise al een aantal jaren projecten gericht op het naar school gaan van arme kinderen die opgroeien in de sloppenwijken en het platteland. Om de kinderen te stimuleren onderwijs te volgen zijn er door onze lokale samenwerkingspartner Macheo verschillende projecten opgezet. Veel kinderen krijgen onvoldoende te eten waardoor ze hongerig op school zitten wat de schoolprestaties niet ten goede komt. 

Bijdrage van Globewise 

Globewise ondersteunt meer dan 200 kinderen en jongeren in het volgen van onderwijs op de reguliere middelbare school, een beroepsopleiding of universiteit. Dit doen we door het betalen van schoolbeurzen. Daarnaast worden o.a.  op grote schaal voedzame schoolmaaltijden aangeboden om zo het schoolverzuim als gevolg van ziekte en ondervoeding  te verminderen. 

Na het afronden van hun studie missen deze jongeren vaak nog vaardigheden die nodig zijn om een baan te vinden en te behouden. Met een speciaal ontwikkeld programma wordt deze kloof gedicht. Dit programma, ondersteund door onze partner RGF Nederland, richt zich op het verbeteren van Engelse taalvaardigheid, computervaardigheden, sociale vaardigheden en cv-schrijfvaardigheden. De resultaten tonen aan dat studenten daadwerkelijk sneller werk vinden en hiermee een beter toekomstperspectief hebben.

Project
Vakonderwijs voor dakloze meisjes

De Keniaanse organisatie Pendekezo Letu vangt dakloze meisjes op. Zij komen uit de sloppenwijken van Nairobi en Thika en het plattelandsgebied in deze omgeving. De meisjes die worden opgevangen zijn 6 tot 14 jaar oud. Vaak zijn ze op straat verslaafd geraakt. De meisjes wonen 10 maanden in een opvanghuis waar ze afkicken en ze worden voorbereid om (weer) naar school te gaan.  De meisjes zijn niet voor niets op straat beland en zijn meestal getraumatiseerd. De terugkeer naar familie, na de rehab-periode, wordt dan ook zorgvuldig begeleid door sociaal werkers die drie jaar lang regelmatig contact blijven houden met de meisjes en hun familie. Vanuit hun thuissituatie gaan de meisjes naar de basis- of middelbare school of ze volgen een vakopleiding. De families krijgen, indien nodig, drie jaar een bijdrage in de kosten voor school. (schoolgeld, school-uniformen, examengelden etc.). Eventuele broertjes en zusjes worden ook hierbij geholpen.

Bijdrage van Globewise 

De organisatie biedt (vak)onderwijs voor kansarme meisjes uit risicogroepen. In 10 maanden worden ze opgeleid tot kapster of schoonheidsspecialiste. Globewise steunt deze organisatie, waardoor er jaarlijks 50 meisjes deze vakopleiding kunnen volgen. Verder maken we het mogelijk dat 280 kinderen basis- en/of middelbaar onderwijs kunnen volgen. 

 

Het vakonderwijs project wordt sinds 2022 mogelijk gemaakt door onze externe sponsor RGF Nederland. De studenten worden maximaal ondersteund met o.a. workshops over hun studiekeuze en krijgen intensieve begeleiding tijdens hun gehele opleiding. Na het behalen van het diploma worden de jongeren gecoacht bij het vinden van een baan of bij het starten van hun eigen bedrijfje.  De impact van het programma is duidelijk: meer studenten uit de sloppenwijken ronden hun studie af en vinden een baan.  

bottom of page