top of page
IMG_2175.jpg

Tanzania

Project
Versneld onderwijsprogramma voor ex-straatkinderen

Globewise steunt het Memkwa onderwijsprogramma van Amani, een stichting die straatkinderen opvangt in een kinderhuis in Moshi.  Dit is een speciaal (intern gegeven) onderwijsprogramma waarbij ex-straatkinderen in kleine klasjes weer kunnen wennen aan het naar school gaan. Met intensieve begeleiding gaan de jongens en meisjes op dubbele snelheid door de lesstof van de basisschool heen. De onderwijsachterstand die de kinderen hebben wordt hierdoor ingelopen en de kinderen kunnen na verloop van tijd naar een gewone openbare basisschool in de buurt van het huis. Ze komen weer met hun leeftijdgenootjes op school en hebben dezelfde kansen voor de toekomst als zij. In de stad Arusha worden straatkinderen door deze organisatie opgevangen en wordt alles in het werk gesteld hen uiteindelijk weer onder te brengen bij familie. Het kunnen opgroeien en weer naar school gaan in de eigen omgeving is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Vanuit de organisatie krijgt de familie, indien nodig, hulp bij de opvoeding en wordt er eventueel financiële ondersteuning geboden zodat het gezin op de rit blijft en de kinderen naar school gaan. Voor een kleine groep kinderen is het niet mogelijk om terug te keren naar huis of familie, deze kinderen vinden een fijn thuis in Moshi en worden hun gehele studieloopbaan begeleid totdat zij op eigen benen kunnen staan binnen de Tanzaniaanse maatschappij. 

Bijdrage van Globewise 

Het Memkwa onderwijsprogramma wordt intern gegeven. Doorgaans zitten tussen de 50 en 60 kinderen in het programma. Globewise is verantwoordelijk voor 2/3 van het totale onderwijsbudget.

Project
Extra leraren voor kleinere klassen 

In Lower Moshi, ondersteunt Globewise de inzet van vrijwillige leraren in het reguliere onderwijs. Tanzania kent sinds enkele jaren leerplicht voor alle jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Hier wordt streng op gecontroleerd waardoor het aantal kinderen dat naar school gaat de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Vanuit de overheid zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om extra leraren aan te nemen. Hierdoor ontstaan overvolle klassen met soms wel 110 leerlingen in klas. Binnen Stichting FT Kilimanjaro is een project gestart om net afgestudeerde leraren, die na het volgen van hun opleiding veelal terug keren naar hun geboortedorpen, in te zetten op de scholen in hun dorpen. De net afgestudeerde leraren krijgen de kans om werkervaring op te doen hetgeen hun kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt dus aan 2 kanten. Meer gemotiveerde leraren voor de klas voor een relatief bescheiden vergoeding en een mooi ontwikkeltraject voor de beginnende docenten. Door de inzet van deze leraren kunnen de klassen worden verkleind door ze op te splitsen of de leraren worden ingezet voor extra ondersteuning van de leerlingen voor bijvoorbeeld wiskunde. 

Bijdrage van Globewise 

Globewise ondersteunt nu 24 leraren in 6 verschillende dorpen. Met deze extra inzet kunnen ruim 6000 kinderen beter onderwijs volgen. 

bottom of page