IMG_2175.jpg

Tanzania

Versneld onderwijsprogramma voor ex-straatkinderen

Globewise steunt het Memkwa onderwijsprogramma van Amani, een stichting die straatkinderen opvangt in een kinderhuis in Moshi.  Dit is een speciaal (intern gegeven) onderwijsprogramma waarbij ex-straatkinderen in kleine klasjes weer kunnen wennen aan het naar school gaan. Met intensieve begeleiding gaan de jongens en meisjes op dubbele snelheid door de lesstof van de basisschool heen. De onderwijsachterstand die de kinderen hebben wordt hierdoor ingelopen en de kinderen kunnen na verloop van tijd naar een gewone openbare basisschool in de buurt van het huis. Ze komen weer met hun leeftijdgenootjes op school en hebben dezelfde kansen voor de toekomst als zij. In de stad Arusha worden straatkinderen door deze organisatie opgevangen en wordt alles in het werk gesteld hen uiteindelijk weer onder te brengen bij familie. Het kunnen opgroeien en weer naar school gaan in de eigen omgeving is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Vanuit de organisatie krijgt de familie, indien nodig, hulp bij de opvoeding en wordt er eventueel financiële ondersteuning geboden zodat het gezin op de rit blijft en de kinderen naar school gaan. Voor een kleine groep kinderen is het niet mogelijk om terug te keren naar huis of familie, deze kinderen vinden een fijn thuis in Moshi en worden hun gehele studieloopbaan begeleid totdat zij op eigen benen kunnen staan binnen de Tanzaniaanse maatschappij. 

Bijdrage van Globewise

Het Memkwa onderwijsprogramma wordt intern gegeven. Doorgaans zitten tussen de 50 en 60 kinderen in het programma. Globewise is verantwoordelijk voor 2/3 van het totale onderwijsbudget.

amani 1
amani 1

press to zoom
amani 1
amani 1

press to zoom
1/1

Kwaliteitsverbetering van 8 openbare scholen

Op plattelandsgebied in Tanzania ondersteunt Globewise de lokale organisatie Kamitei die 8 lokale openbare scholen ondersteunt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In Tanzania is het naar school gaan niet hetzelfde als het volgen van goed onderwijs. Veel klassen zijn overvol en leraren zijn onvoldoende getraind in het geven van aansprekende en effectieve lessen. Vooral meisjes verlaten vroegtijdig hun schoolopleiding met alle nadelige effecten tot gevolg. De stichting Kamitei organiseert trainingen voor leraren en ondersteunt hen met het in praktijk brengen van nieuwe lesmethoden. Door de ontwikkeling van een eigen toetsmethode worden de resultaten van alle leerlingen gemeten en worden leraren getraind in het verbeteren van hun lessen. Daarnaast zorgt deze stichting dat veelbelovende leerlingen gedurende 8 jaar een beurs krijgen om naar Boarding School te gaan, de zogenaamde Eagle Scholarships. Deze groep kinderen wordt langdurig intensief begeleid door hen. Deze kinderen vervullen een voorbeeld functie en stimulans voor de woongemeenschap waar ze vandaan komen.

Kamitei2.jpg
Kamitei3.jpg

Bijdrage van Globewise

Globewise steunt de onderwijsprogramma's op de plattelandsscholen en draagt bij aan de beurzen die de Eagle Scholarship studenten ontvangen.

IMG_2269
IMG_2269

press to zoom
IMG_2269
IMG_2269

press to zoom
1/1

Boardingschool voor ex-straatkinderen

Door de organisatie Watoto worden ex-straatkinderen (jongens) in een zogenoemde boardingschool opgevangen waarbij ze onderwijs en onderdak ontvangen. De leerlingen volgen ’s ochtends het intensieve basisschoolprogramma en ’s middags volgen zij praktijkonderwijs. De jongens kunnen vakken volgen als koken, dierverzorging, landbouw, monteur en houtbewerking. In de laatste jaren van de opleiding specialiseren zij zich in een vakgebied. Rond hun 18e verlaten zij de boardingschool. De school helpt hen met het zoeken van een baan en de opstart als zij zelfstandig gaan wonen. De jongens verlaten de school met een basisschoolcertificaat, een vakdiploma én een baan. 

watoto 2
watoto 2

press to zoom
watoto 2
watoto 2

press to zoom
1/1

Bijdrage van Globewise

Op deze school voor vakonderwijs ondersteunt Globewise intensieve basisonderwijs-programma’s die ook aan deze ex-straatkinderen wordt gegeven.

Extra leraren voor kleinere klassen 

In Lower Moshi, ondersteunt Globewise de inzet van vrijwillige leraren in het reguliere onderwijs. Tanzania kent sinds enkele jaren leerplicht voor alle jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Hier wordt streng op gecontroleerd waardoor het aantal kinderen dat naar school gaat de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Vanuit de overheid zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om extra leraren aan te nemen. Hierdoor ontstaan overvolle klassen met soms wel 110 leerlingen in klas. Binnen Stichting FT Kilimanjaro is een project gestart om net afgestudeerde leraren, die na het volgen van hun opleiding veelal terug keren naar hun geboortedorpen, in te zetten op de scholen in hun dorpen. De net afgestudeerde leraren krijgen de kans om werkervaring op te doen hetgeen hun kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt dus aan 2 kanten. Meer gemotiveerde leraren voor de klas voor een relatief bescheiden vergoeding en een mooi ontwikkeltraject voor de beginnende docenten. Door de inzet van deze leraren kunnen de klassen worden verkleind door ze op te splitsen of de leraren worden ingezet voor extra ondersteuning van de leerlingen voor bijvoorbeeld wiskunde. 

Bijdrage van Globewise

Globewise ondersteunt nu 24 leraren in 6 verschillende dorpen. Met deze extra inzet kunnen ruim 6000 kinderen beter onderwijs volgen. 

Tanzania
Tanzania

press to zoom
Tanzania
Tanzania

press to zoom
1/1