Watoto

Kinderen die door huiselijk geweld, alcoholmisbruik van ouders of andere nare omstandigheden op straat in de stad Arusha belanden, hebben grote kans in de criminaliteit terecht te komen. Ze worden vaak (seksueel) uitgebuit en gaan niet naar school. Zonder perspectief wacht hen een toekomst in armoede.

De organisatie Watoto vangt jongens op in de leeftijd 12 tot 18 jaar die op straat leven. Watoto voorziet hen in een vierjarige opleiding waarna de kinderen geholpen worden een betaalde baan te vinden.

De eerste opvang van de jongens vindt plaats in Arusha. In een klein groepje wordt hen een structuur aangeleerd.  ’s Ochtends gaan zij naar school en ’s middags doen zij huishoudelijke werkzaamheden. Als zij het een aantal maanden kunnen volhouden en zich aan basisafspraken houden dan kunnen zij een stap verder en starten zij met de vierjarige opleiding.

Het woon- en opleidingscentrum ligt op 20  km afstand van de stad Arusha op een groot landelijk terrein. De meeste jongens zijn als kind nauwelijks naar school geweest. Er wordt intensief en -zeker voor Tanzaniaanse begrippen- in kleine klassen lesgegeven. De jongens volgen een op hun leeftijd afgestemd basisschoolprogramma en gaan op dubbele snelheid door de stof heen. Zij sluiten hun opleiding af met een landelijk erkend examen waarop zij in vergelijking met andere Tanzaniaanse scholen zeer goed scoren.

In de middag volgen de kinderen vakonderwijs. Gedurende een periode van twee jaar krijgen de jongens in verschillende vakgebieden praktijkles. De laatste twee jaren specialiseren zij zich in twee vakgebieden. Hierbij wordt er gekeken naar de voorkeur en talenten van de jongens en de mogelijkheden van de organisatie. De jongens kunnen worden opgeleid als timmerman, metselaar, elektricien, automonteur, landbouwer, veeteler, kok of medewerker in de toeristenindustrie. Watoto beschikt over een groot terrein waar praktijklokalen staan voor de technische opleidingen, grote moestuinen voor het leren verbouwen van groenten en fruit en er zijn dierenverblijven en grasland om te leren voor de veehouderij. Jongens die leren voor kok verzorgen de maaltijden. Jongens die voor de toeristenindustrie opgeleid worden krijgen een werkervaringsplaats in een lodge die speciaal voor dit doel dient.

Na vier jaar wonen en leren wordt er met iedere jongen gezocht naar een betaalde baan die aansluit op zijn opleiding. Voor de toekomst van deze jongens is deze baangarantie uniek en heel belangrijk omdat Tanzania een zeer hoge werkeloosheid kent.

Globewise draagt drie jaar bij aan het totale opleidingsprogramma.