Amani Tanzania

Wat doet Amani? Het helpen van straatkinderen. Elk kind heeft een eigen verhaal waarom hij of zij op straat is beland; extreme armoede, honger, misbruik, verwaarlozing, HIV/AIDS etc. etc.

De kinderen die door Amani worden opgevangen leven op straat in de steden Moshi en Arusha. Maar de kinderen komen uit heel Tanzania naar deze steden toe om hier wat te kunnen verdienen door bijv. plastic zakjes te verkopen of metaal en afval te verzamelen.

Amani probeert het vertrouwen van de kinderen te winnen door veel met hen op te trekken op straat, hen met respect te benaderen en zo het vertrouwen te krijgen deze kinderen verder te helpen met hun problemen.

Amani probeert kinderen met hun familie te re-integreren. Dit kunnen ouders zijn of andere (verre) familieleden. De maatschappelijk werkers van Amani kijken wat er voor nodig is om het kind weer naar school te laten gaan en hoe ze de familie kunnen helpen bij het grootbrengen van het kind. De hulp kan materieel zijn: betalen van schoolgeld en schooluniformen maar ook begeleiding bij opvoedingsvraagstukken. De begeleiding vanuit Amani is op maat. Vaak worden kinderen en de families jaren begeleid en regelmatig bezocht. Alles vanuit het idee dat kinderen “thuis” het beste af zijn en dat dit de meest normale situatie is om op te groeien.

Als re-integratie niet lukt dan kan een kind in het Childrens’ home in Moshi komen wonen en hier een opleiding volgen.

Wat Amani Childrens’home  doet om de kinderen te helpen:

  1. Holistische zorg. Alles om te kunnen groeien: voedzame maaltijden, goede medische zorg, begeleiding, genoeg speeltijd en een prettig veilig huis om “thuis” te kunnen noemen.
  2. Alle kinderen in Amani gaan naar school tot zij zich zelf kunnen redden als jongvolwassenen. Onderwijs opent deuren voor deze kinderen in vergelijking tot het nationale gemiddelde waarbij maar de helft of minder van de Tanzaniaanse kinderen de basisschool afrondt.
  3. Re-integratie met familie. Sociaal werkers zoeken contact met de familieleden van het kind en als re-integratie mogelijk is rust men de familie uit met zaken die nodig zijn om een gezond thuis te kunnen vormen. Zoals familiebegeleiding, medicatie, het betalen van toelatingsgeld voor school. Als re-integratie niet mogelijk is geeft Amani de kinderen een liefdevol huis om in te wonen.
  4. Kinderen die te oud zijn voor het kinderhuis gaan vanuit dit huis oefenen met zelfstandig wonen. Er is hiervoor een programma waarbij jongeren in twee jaar zelfstandig leren wonen. Ze worden begeleid in het leren budgetteren, koken, wassen, op tijd op hun werk/stage/opleiding te komen etc.

 

Wat doet Globewise?

Wij dragen als Globewise met name bij aan het Memkwa programma, de versnelde basisschool educatie in het Amani Childrens’home in Moshi.

Memkwa opleiding is een goed initiatief om kinderen met leerachterstand op niveau te brengen dat overeen komt met hun leeftijd.  Amani wordt niet door de overheid gesteund. Het is gericht om kinderen een opleiding te geven die bij hun past en volwaardig mee te blijven draaien in de Tanzaniaanse gemeenschap. Het home maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande overheidsscholen zowel voor de basisschool als de voorgezette opleidingen. Uitsluitend de kinderen met veel potentieel en die gemotiveerd zijn, komen in aanmerking voor privé onderwijs. Kinderen die een universitaire opleiding hebben gevolgd, zijn nog steeds betrokken bij Amani. Zo vertellen ze op  terugkom dagen over hun ervaring en de mogelijkheden die Amami hun heeft gegeven.  En hopen hiermee de jongere kinderen te inspireren en motiveren voor hun toekomst.