Kenia

maakt het onderwijs mogelijk!

Macheo, maakt het onderwijs mogelijk!

We zijn erg blij met ons nieuwe project: Macheo. We zullen hen voor 3 jaar sponsoren. Dit project, gelegen in Thika (Kenia), is onlangs door ons bezocht.

Macheo werd in 2005 opgericht. Sinds de oprichting streeft Macheo  er naar om de omstandigheden waarin vele Keniaanse kinderen opgroeien te verbeteren en hen een betere toekomst te bieden. Om iets te doen aan de enorme behoefte aan opvang van verlaten, verwaarloosde en mishandelde kinderen bouwde Macheo een kindertehuis in Thika, waar momenteel steeds zo’n 75 kinderen tijdelijk wonen. Tijdelijk, want meteen gaat men aan de slag om overgebleven (verre) familie van deze kinderen op te sporen en kijkt men waar men deze familie kan ondersteunen zodat het kind gere-integreerd kan worden in de familie. Overdag gaan de kinderen vanaf 4 jaar naar school.

Naast de kinderen in het kindertehuis worden ook de kinderen uit de omliggende sloppenwijken geholpen om naar school te kunnen gaan. Het onderwijs wordt door de overheid bekostigd maar er zijn veel drempels waardoor kinderen toch niet naar school gaan.  Zij moeten bijvoorbeeld overdag werken zodat er gegeten kan worden, ouders kunnen de verplichte schooluniformen niet betalen en het zelfde geldt voor het schoolbureau en het bankje wat je zelf naar school dient mee te nemen of het geld dat je nodig hebt voor het aanschaffen van boeken en schriften.

Macheo kijkt per individu waar de nood ligt en springt (alleen zolang het nodig is) bij waardoor kinderen wel naar school kunnen gaan. De kinderen die het nodig hebben ontvangen op school een gratis (voedzame) lunch. Deze maaltijd heeft een enorm positief effect op de continuïteit van de schoolgang en vanzelfsprekend ook op de concentratie op school en op de algemene gezondheid van de kinderen. Ook verstrekt Macheo kinderen op school periodiek van (spotgoedkope) medicijnen tegen worminfectie. Veel kinderen in Kenia komen nl. ook niet naar school omdat zij (door het drinken van besmet water) ziek zijn geworden. Het “ontwormen” van kinderen is een zeer effectief middel om kinderen jaren (!) langer op school te kunnen houden.

Macheo schenkt veel aandacht aan vervolgonderwijs voor meisjes. (kostsschool) Dit heeft belangrijke voordelen: meisjes lopen minder kans tienermoeders te worden en hebben verminderde kans op het oplopen van SOA’s. Meisjes die een opleiding afronden krijgen gemiddeld minder kinderen.

Met onze bijdrage krijgen meer kinderen een kans op  een betere toekomst. Door het voedselprogramma gaan er meer kinderen naar school, door het schoolgeld van de kinderen mede te betalen kunnen meer kinderen naar school en/of een vervolgopleiding doen.

Tijdens ons bezoek waren we erg onder de indruk van de organisatie en de manier waarop Marnix Huis in T Veldt deze leidt en hebben er veel vertrouwen in dat met ons gedoneerde geld een verschil kan worden gemaakt!

Neem voor meer info een kijkje op www.macheo.org.