Kenia

verbeteringsprogramma

Steun voor uitbreiding verbeteringsprogramma op basisscholen

Sinds 2017 maakt Globewise – samen met Wilde Ganzen – het financieel mogelijk dat de organisatie Knowledge for Children naar Kenia uitbreidt.

Globewise heeft er veel vertrouwen in dat Knowledge for Childeren -door de opgedane ervaring in Kameroen en Oeganda- ook  in Kenia het onderwijs op scholen kan verbeteren. Knowledge for Children is hiervoor met al bestaande scholen, in een achtergebleven gebied  in West- Kenia, een samenwerkingsverband aangegaan (driejaren-plan).

De kwaliteit van onderwijs op deze scholen wordt verbeterd door middel van een drie stappenmodel: het verschaffen van boeken, en het trainen van de leraren en het leiderschap van de school. Deze stappen staan in het teken van een uniek co-investment model waarbij met de scholen en de overige stakeholders in de gemeenschap van de school nauw wordt samengewerkt. Het co-investmentmodel creëert eigenaarschap en verantwoordelijkheid op  een gelijkwaardige en duurzame manier, zodat de school in de toekomst financieel onafhankelijk – en daarmee zelfredzaam- kan zijn. Het programma duurt in totaal drie jaar.

Voor meer informatie zie ook de site www.knowledgeforchildren.org