India

lerarensalarissen

Geld voor lerarensalarissen

India kent een kastesysteem. Hoe lager op de ladder, hoe minder kansen. Het Benares School Fonds (BSF) steunt in India vijf scholen voor kasteloze en kansarme kinderen. Globewise steunt een van deze scholen.

Een aanzienlijk deel van de  kinderen die op de door BSF gesteunde scholen zitten zouden niet naar school kunnen omdat hun ouders geen geld hebben voor schoolgeld, een uniform en schoolmiddelen. De kinderen die het schoolgeld wel zouden kunnen betalen zouden als kastelozen  op een overheidsschool terechtkomen waar de leskwaliteit erg slecht is en zij door hun afkomst behandeld zouden worden als uitschot.

Globewise heeft in India de Little Stars School in Varanasi bezocht en heeft besloten om deze school voor de komende vijf jaar te steunen (2018-2022).  Het verloop van de leraren op deze school is te groot als gevolg van achterblijvende salarissen. Met de steun van Globewise wordt het schamele lerarensalaris aangevuld tot het gemiddelde lerarensalaris waardoor het verloop onder leraren teruggebracht zal worden. Daarmee beogen we de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs voor deze groep kinderen te garanderen.

De Little Stars School (LSS) is een grote school met 900 leerlingen. De school is gevestigd in een verzorgd  gebouw met drie verdiepingen en de lokalen zijn ruim en licht. Dit komt mede door de inspanningen van een Nederlandse oud-leraar die zich voor de bouw en het onderhoud van deze school inzet. Lessen worden klassikaal gegeven en er heerst een rustige sfeer. De omgang tussen kinderen en docenten verloopt vriendelijk en respectvol.

De LSS biedt tot en met klas 11 en 12 aan. Dat maakt de LSS tot een unieke school in deze buurt.  Er zijn geen scholen voor deze (arme) doelgroep die klas 11 en 12 aanbieden. Na afronding van klas 12 kan een kind doorstromen naar het beroepsonderwijs. Klas 11 en 12 zijn wel duurder omdat hiervoor hoger gekwalificeerde docenten nodig zijn.

Meer weten over de Little Stars School? Neem een kijkje op hun site www.littlestarsschool.org

Voor meer informatie over het Benares School Fonds, zie www.benaresschool.nl