Globewise is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO) met de focus op educatie. Globewise stelt zich tot doel om meer kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs. Wij streven er naar om jeugd die minder bevoorrecht is op adequate wijze te steunen op het gebied van educatie, en hen daarmee te helpen, persoonlijke ambities mogelijk te maken, hun welzijn te vergroten en de maatschappij te versterken.

"EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD”
Nelson Mandela

Slider