Tanzania

Steun voor studiebeurzen (scholarships), lerarentrainingen en schoolmaterialen

In november 2017 zijn twee bestuursleden van Globewise naar Tanzania afgereisd om Stichting Kamitei te bezoeken.

Met veel bewondering hebben we kunnen zien hoe Kamitei haar doestelling verwezenlijkt; (beter) onderwijs in de achterlanden van Tanzania door kleinschalige investeringen op een achttal scholen en door het toekennen van scholarships. Kamitei bestaat al sinds 2004 en voert haar werkzaamheden uit vanuit Arusha met een klein en zeer betrokken team.

We zijn trots op de inzet, betrokkenheid en professionele aanpak van Kamitei en hebben onze financiële steun toegezegd voor de komende drie jaar (2018-2020).

Kamitei ondersteunt acht scholen verdeeld over vier communities en bereikt daarmee zo’n 3500 kinderen.  Daarnaast probeert ze steeds meer kinderen door te laten stromen naar beroepsopleidingen en naar de Primary en Secondary Boardingschool in Arusha door het verlenen van zogenaamde Eagle Scholarships. De eerste kinderen hebben hun opleidingen afgerond en keren vaak terug naar hun communities als bijvoorbeeld onderwijzer. Deze kinderen zijn echte rolmodellen voor hun community en een enorme stimulans voor de kinderen aldaar om onderwijs te blijven volgen. De lokale gemeenschap wordt betrokken en gestimuleerd bij te dragen aan het onderwijs van de kinderen door een deel van de oogst af te staan voor lunch (mais en bonen) en soms ontbijt (porridge) voor de schoolkinderen. Zoals we ook al bij vele andere doelen hebben gezien is het voorzien in voedsel essentieel om kinderen de meestal lange tocht naar school te laten maken en zich te kunnen concentreren op school.

Met onze bijdrage kan Kamitei het aantal scholarships uitbreiden en jaarlijks meer hulp bieden aan de lokale scholen. Hierbij valt te denken aan het trainen en begeleiden van de docenten, het aanbieden en helpen toepassen van onderwijsondersteunende materialen, ontwikkelen van objectieve examinering, het aanbieden van boeken en uniformen etc.

We verheugen ons op onze samenwerking de komende drie jaar. Meer informatie over de werkzaamheden Stichting Kamitei is te vinden op : www.kamitei.org