Kenia

onderwijs in sloppenwijk

Steun voor opleiding kansarme kinderen sloppenwijk

Sinds eind 2017 ondersteunt Globewise de stichting Good News Centre Kenya (GNC). Deze stichting helpt sinds 1985 Keniaanse kinderen in de sloppenwijken van Kibagare in Nairobi aan een opleiding op de middelbare school.

Kinderen uit de sloppenwijken komen op allerlei gebied tekort: ouders zijn ongeletterd en zien het belang van scholing niet altijd en er is geen geld voor school. Kinderen moeten al jong hun ouders helpen om geld te verdienen, er is veel criminaliteit en meisjes raken vaak op jonge leeftijd zwanger. De overheidsscholen zijn van lage kwaliteit en weinig kinderen (en met name de meisjes) maken hun school af.

Jaarlijks biedt GNC Kenya kinderen een kans op een beter leven door hen een middelbare school opleiding aan te bieden. Zij bieden de faciliteiten om onderwijs te kunnen volgen zoals schoolgeld, uniformen, reiskosten en meer. Ongeveer 100 kinderen volgen onderwijs bij een katholieke school waarmee wordt samengewerkt. Ongeveer 40 van de honderd studenten zitten nu op de middelbare school.  GNC heeft de afgelopen jaren al veel kinderen met middelbare schoolbeurzen gesteund en hen ook praktisch gesteund met bijvoorbeeld het vinden van stageplaatsen en banen.

De begeleiding van GNC Kenya is er vooral op gericht om de schoolprestaties en de motivatie van de basisschool leerlingen te verhogen zodat zij na de basisschool kunnen doorstromen naar de middelbare school. Een afgeronde opleiding biedt hen de kansen om uit de armoedespiraal te ontsnappen.

GNC hanteert hiervoor een brede aanpak waarbij kinderen uit de laatste klassen van de basisschool na schooltijd bijlessen en huiswerkbegeleiding van docenten ontvangen. Ze krijgen ook o.a. sociale vaardigheidstraining en doen mee aan een “life-skill”programma.

Oud leerlingen spelen hierin als voorbeeld een belangrijke rol. Zij dragen uit dat het mogelijk is om je leven een positieve wending te geven door in het alledaagse leven verstandige keuzes te maken.

Globewise draagt bij aan dit naschoolse programma door het mogelijk te maken dat het life-skill programma wordt gecontinueerd, dat ouders van leerlingen bij dit programma worden betrokken (zodat de keuzes die het kind maakt ook door hen wordt ondersteund) en dat dit programma kan worden uitgebreid naar meerdere klassen.

Globewise draagt ook bij aan de bekostiging voor de bijlessen en huiswerkbegeleiding door docenten.

Voorts steunt Globewise extra highschool leerlingen met een schoolbeurs.

Voor meer informatie zie ook de site: www.goodnewscentrekenya.nl