Projecten

De Stichting van Zanten Foundation is op 14 juni 2012 opgericht op initiatief van Marinel en Robert van Zanten en werd gevestigd in Blaricum.

In 2016 heeft de stichting haar doelstelling toegespitst op het ondersteunen van educatieve projecten in Nederland en in het buitenland. In lijn met deze doelstelling heeft de stichting ook haar naam gewijzigd in Globewise.

De stichting is geïnspireerd door de treffende uitspraak van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon wich you can use to change the world.” Goed onderwijs biedt meer kansen en mogelijkheden en is de belangrijkste voorwaarde voor een goede toekomst. Een extra jaar naar school betekent later een inkomenstoename tot wel 10%, aldus UNICEF.

Onderwijs maakt het mogelijk persoonlijke ambities waar te maken, de maatschappij te versterken en de kansen van een land te vergroten.

Om door Globewise gesteund te kunnen worden moeten projecten minimaal voldoen aan de volgende criteria:

Het project richt zich op onderwijs voor minder bevoorrechte kinderen en jeugd tussen de 4 en 20 jaar.

Het doel van het project is helder omschreven.

Onze bijdrage moet een meetbare impact hebben.

We willen ons graag inzetten voor middelgrote projecten die de opstartfase voorbij zijn.

Het project wordt met passie geleid door lokale mensen.

Het project wordt ook gesteund door de lokale gemeenschap.

De continuïteit van het project is gewaarborgd.

Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag.

Globewise bekijkt en beoordeelt continu nieuwe projecten. Pas wanneer er sprake is van een concrete toezegging tot steun door Globewise treden wij hiermee naar buiten.

Momenteel (onder)zoeken wij een aantal projecten die wij mogelijk gaan steunen.

Van betere gezondheid tot toegenomen welvaart, educatie is de katalysator voor een betere toekomst voor miljoenen kinderen, jongeren en volwassenen. Geen enkel land klom ooit hoger op de ladder van socio-economische ontwikkeling zonder stevige investeringen in onderwijs.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO