IMG_4814.jpg

Kenia

Schoolbeurzen voor kinderen uit sloppenwijken

Kinderen uit de sloppenwijken zijn de meest achtergestelde kinderen met de minste kansen in de Keniaanse maatschappij. De lokale organisatie Good News Centre Kenya brengt de kinderen met de life-skills lessen belangrijke vaardigheden bij die hen verder vormen. In de life-skill lessen worden kinderen uitgedaagd na te denken wat voor hen en de mensen om hen heen belangrijk is in en welke keuzes zij in hun leven willen maken. De organisatie begeleidt het maken van huiswerk en leren na school. Huiswerk doen in de sloppen is moeilijk door de kleine behuizing, de afleiding en het beroep dat de familie doet op het kind om mee te helpen met het huishouden/geld verdienen. De jeugd wordt geholpen bij het vinden van stageadressen en met het zoeken en vinden van een baan.

Bijdrage van Globewise

Globewise helpt de lokale organisatie met het financieren van schoolbeurzen en het begeleiden van de leerlingen 

IMG_4608
IMG_4608

IMG_4608
IMG_4608

1/1

Scholing en schoolmaaltijden voor kinderen van het platteland

In Thika in Kenia ondersteunt Globewise al een aantal jaren projecten gericht op het naar school gaan van arme kinderen die opgroeien in de sloppenwijken en het platteland.

Om de kinderen te stimuleren onderwijs te volgen zijn er door onze lokale samenwerkingspartner verschillende projecten opgezet. Veel kinderen krijgen onvoldoende te eten waardoor ze hongerig op school zitten wat de schoolprestaties niet ten goede komt. 

Bijdrage van Globewise

Globewise ondersteunt 70 kinderen met een schoolbeurs voor het volgen van onderwijs op de reguliere middelbare school of op een beroepsopleiding. Ook krijgen 6 kinderen de mogelijkheid om verder te studeren aan de universiteit. Globewise ondersteunt initiatieven die de ondervoeding van deze kinderen tegen gaan, zoals het verstrekken van schoollunches en maaltijden met pap. Daarnaast worden ontwormingspillen verstrekt om de kinderen te beschermen tegen wormen zodat ze op school geen dagen missen vanwege ziekte. Verder wordt geld besteed aan het maken van schoolbanken zodat kinderen op de juiste manier onderwijs kunnen volgen. Ruim 75 kinderen ontvangen een schoolbeurs voor het volgen van een opleiding. Daarnaast ontvangen ruim 125 kinderen een schoolmaaltijd en met het timmeren van bijna 450 schoolbankjes kunnen zeker 1500 kinderen zittend hun lessen volgen. 

19c13aa2-daaf-4363-8c40-16439295f7dc
19c13aa2-daaf-4363-8c40-16439295f7dc

19c13aa2-daaf-4363-8c40-16439295f7dc
19c13aa2-daaf-4363-8c40-16439295f7dc

1/1

Vakonderwijs voor dakloze meisjes

De Keniaanse organisatie Pendekezo Letu vangt dakloze meisjes op. Zij komen uit de sloppenwijken van Nairobi en Thika en het plattelandsgebied in deze omgeving. 

De meisjes die worden opgevangen zijn 6 tot 14 jaar oud. Vaak zijn ze op straat verslaafd geraakt. De meisjes wonen 10 maanden in een opvanghuis waar ze afkicken en ze worden voorbereid om (weer) naar school te gaan.  De meisjes zijn niet voor niets op straat beland en zijn meestal getraumatiseerd. De terugkeer naar familie, na de rehab-periode, wordt dan ook zorgvuldig begeleid door sociaal werkers die regelmatig contact blijven houden met de meisjes en hun familie. Vanuit hun thuissituatie gaan de meisjes naar de basisschool of ze volgen een vakopleiding.  De families krijgen, indien nodig, een bijdrage in de kosten voor school. (schoolgeld, uniformen, examengelden etc.)  Eventuele broertjes en zusjes worden ook hierbij geholpen.

PL1
PL1

PL1
PL1

1/1

Bijdrage van Globewise

De organisatie biedt onderwijs voor kansarme meisjes uit risicogroepen. In 10 maanden worden ze opgeleid tot kapster of schoonheidsspecialiste. Globewise steunt deze organisatie, waardoor er jaarlijks 50 meisjes deze vakopleiding kunnen volgen. Verder maken we het mogelijk dat 280 kinderen basisonderwijs kunnen volgen.