Over ons

Globewise

Het Globewise bestuur bestaat uit een aantal bevlogen mensen. Wij zetten ons graag in voor jeugd die een kans op onderwijs verdient maar welke zij zonder onze hulp niet zouden krijgen.

Globewise richt zich primair op het ondersteunen van het algemeen onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Wij ondersteunen basis, voortgezet- en beroepsonderwijs. Wij ondersteunen ook projecten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Duurzaamheid en continuïteit vinden wij belangrijk. Wij steunen projecten die de opstartfase voorbij zijn en die gedragen worden in de lokale samenleving.

Onderwijs aan personen in het buitenland levert iedereen wat op. In landen waarin men goed onderwijs geniet is:

  • meer solidariteit
  • minder conflict
  • meer veiligheid
  • vermindering van ongelijkheid
  • men milieubewuster
  • er een toename van economische groei en werkgelegenheid