Aanvraag donaties

Globewise (onderzoekt) continu nieuwe projecten die onze financiële steun kunnen gebruiken. Wij proberen een zorgvuldige selectie te maken van deze projecten. Om door ons gesteund te kunnen worden willen wij dat projecten minimaal voldoen aan de volgende criteria:

Het project richt zich op onderwijs voor minder bevoorrechte kinderen en jeugd tussen de 4 en 20 jaar.

Het doel van het project is helder omschreven.

Onze bijdrage moet een meetbare impact hebben.

We willen ons graag inzetten voor middelgrote projecten die de opstartfase voorbij zijn.

Het project wordt met passie geleid door lokale mensen.

Het project wordt ook gesteund door de lokale gemeenschap.

De continuïteit van het project is gewaarborgd.

Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag.

U kunt bij ons een aanvraag indienen als u tenminste al onze volgende vragen met “ja” kunt beantwoorden:

  1. Is de organisatie waarvoor u steun vraagt werkzaam in een (stabiel) ontwikkelingsland?
  2. Zoekt u steun voor een project dat gericht is op onderwijs?
  3. Zijn de kinderen waar het project zich op richt in de leeftijd van 4 tot 20 jaar?
  4. Is uw project de opstartfase voorbij en heeft het een duurzaam karakter?
  5. Heeft uw project een duidelijke Nederlandse connectie of vertegenwoordiging? (Bv. een Nederlander werkzaam binnen het project, een Nederlander in het bestuur, een Nederlandse organisatie die de organisatie in het land ondersteunt)
  6. Liggen de exploitatiekosten van de totale organisatie waar dit project onder valt tussen 50.000-700.000 Euro per jaar?

Wij nemen uw aanvraag dan in behandeling en u ontvangt binnen enkele weken een reactie.