Aanvraag donaties

Globewise (onderzoekt) continu nieuwe projecten die onze financiële steun kunnen gebruiken. Wij proberen een zorgvuldige selectie te maken van deze projecten. Om door ons gesteund te kunnen worden willen wij dat projecten minimaal voldoen aan de volgende criteria:

Het project richt zich bij voorkeur op algemeen onderwijs voor arme kinderen en jeugd tussen de 4 en 20 jaar.

Het project richt zich op basis-, voortgezet onderwijs en vakonderwijs of op kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Het project is gelegen in een land in Afrika of Azië.

Het doel van het project is helder omschreven.

Het project wordt met passie geleid door lokale ondernemers met in principe een Nederlandse samenwerkingspartner.

De bijdrage van Globewise moet meetbaar zijn.

Het project is middelgroot en de opstartfase voorbij.

De continuïteit van het project is gewaarborgd.

Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel de directe als de indirecte kosten van het project zijn relatief laag.

U kunt bij ons een aanvraag indienen als u tenminste al onze volgende vragen met “ja” kunt beantwoorden:

  1. Is de organisatie waarvoor u steun vraagt werkzaam in een (stabiel) ontwikkelingsland?
  2. Zoekt u steun voor een project dat gericht is op onderwijs?
  3. Zijn de kinderen waar het project zich op richt in de leeftijd van 4 tot 20 jaar?
  4. Is uw project de opstartfase voorbij en heeft het een duurzaam karakter?
  5. Heeft uw project een duidelijke Nederlandse connectie of vertegenwoordiging? (Bv. een Nederlander werkzaam binnen het project, een Nederlander in het bestuur, een Nederlandse organisatie die de organisatie in het land ondersteunt)
  6. Liggen de exploitatiekosten van de totale organisatie waar dit project onder valt tussen 50.000-700.000 Euro per jaar?

Wij nemen uw aanvraag dan in behandeling en u ontvangt binnen enkele weken een reactie.