Projecten

De Stichting van Zanten Foundation is op 14 juni 2012 opgericht op initiatief van Marinel en Robert van Zanten en werd gevestigd in Blaricum.

In 2016 heeft de stichting haar doelstelling toegespitst op het ondersteunen van educatieve projecten in Nederland en in het buitenland. In lijn met deze doelstelling heeft de stichting ook haar naam gewijzigd in Globewise.

De stichting is geïnspireerd door de treffende uitspraak van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon wich you can use to change the world.” Goed onderwijs biedt meer kansen en mogelijkheden en is de belangrijkste voorwaarde voor een goede toekomst. Een extra jaar naar school betekent later een inkomenstoename tot wel 10%, aldus UNICEF.

Onderwijs maakt het mogelijk persoonlijke ambities waar te maken, de maatschappij te versterken en de kansen van een land te vergroten.

Om door Globewise gesteund te kunnen worden moeten projecten minimaal voldoen aan de volgende criteria:

Educatie voor kinderen die minder bevoorrecht zijn (6 t/m 18 jaar)

Doel van het project is helder omschreven

Bijdrage moet een meetbare impact hebben

Middelgroot van omvang en de opstartfase voorbij

Met passie geleid door mensen uit de lokale omgeving

Continuïteit van het project is gewaarborgd

Aantoonbaar gesteund door de lokale gemeenschap

Middelen worden efficiënt gebruikt, lage directe en indirecte kosten

Globewise bekijkt en beoordeelt continu nieuwe projecten. Pas wanneer er sprake is van een concrete toezegging tot steun door Globewise treden wij hiermee naar buiten.

Momenteel (onder)zoeken wij een aantal projecten die wij mogelijk gaan steunen.

Van betere gezondheid tot toegenomen welvaart, educatie is de katalysator voor een betere toekomst voor miljoenen kinderen, jongeren en volwassenen. Geen enkel land klom ooit hoger op de ladder van socio-economische ontwikkeling zonder stevige investeringen in onderwijs.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO